Tài khoản ngân hàng

1/ Sacombank- chi nhánh quận 5

Tên tài khoản: công ty tnhh thương mại đầu tư PL

STK: 060119514031

2/ ACB – NH thương mại cổ phần Á Châu

Tên tài khoản: công ty tnhh thương mại đầu tư PL

STK: 4539407